Informace dle zákona č. 106/1999 sb.


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Oficiální název

Obec Výkleky


2. Důvod a způsob založení

viz Důvod a způsob založení


3. Organizační struktura

viz Správa obce


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:    ---
Úterý:      9:00 - 17:00
Středa:     ---
Čtvrtek:   9:00 - 17:00
Pátek:      ---

4.4 Telefonní čísla

viz Správa obce

4.5 Čísla faxu

---

4.6 Adresa internetové stránky

www.vykleky.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou@vykleky.cz


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 29825831, kód banky: 0100


6. IČO

00850659


7. DIČ

---


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce, Rozpočtový výhled

8.2 Rozpočet

viz Rozpočet a rozpočtová opatření


9. Žádosti o informace

viz Žádosti o informace a Přehled vyžádaných informací


10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Žádosti o informace


11. Opravné prostředky

viz Opravné prostředky


12. Formuláře

viz Formuláře žádostí


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

viz Nejdůležitější předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není stanoven.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec nemá vzor licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

Úřad nevydal žádnou výhradní licenci.


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Výroční zprávy o činnosti obce
18. 

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství rok 2022.pdf

1Q_2022

2Q 2022

3Q 2022

4Q 2022

Informování občanům o odpadovém hospodářství rok 2023

1 Q 2023

19. 

Kamerový systém v obci Výkleky: 

Provozování kamerového systému v obci koresponduje s důležitými, právem chráněnými zájmy správce, a užití kamerového systému se záznamem pořizovaných záběrů je možné provádět i bez souhlasu subjektu údajů.

Označení správce

Obec Výkleky, Výkleky 72, p. Veselíčko, 751 25

Účel zpracování

Ochrana majetku prostřednictvím stálého kamerového systému.

Popis kategorií subjektů údajů

Osoby pohybující se na veřejném prostraství

Popis kategorií osobních údajů

Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna)

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu jsou 3 dny. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.

Technická a organizační bezpečnostní opatření

Náhled do kamerového systému má starosta obce prostřednictvím aplikace v PC.

Bezpečnostní kryt na kameře, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám