Uzavírka silnice III/44318 v místě mostu ev. č. 44318-1 v obci Hlubočky


Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde v Termínu od 4. 9. 2023 do 15. 12. 2023 k úplné uzavírce silnice III/44318 v místě mostu ev. č. 44318-1 v obci Hlubočky, místní část Mariánské Údolí.

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

V příloze přikládáme přepravní opatření týkající se změny obsluhy zastávky Mrsklesy,Kovákov.

 

Bližší informace o objízdné trase a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-44318-v-marianskem-udoli/.