Záměr pronájmu obce Kozlov - záměr pronájmu nebytových prostor-restaurace U pramene Odry


Obec Kozlov zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace "U pramene Odry" a pachtu pozemků souvisejících s pronájmem restaurace.