Archív aktualit


Regionální pracovní web Práce Brigády PŘEROV.cz slouží k vyhledávání práce v Přerově a okolí v seznamu místních volných pracovních míst. Najdete zde aktuální nabídky práce v Přerově a okolí včetně popisu činnosti firem, pracovních benefitů a popisu pracovního prostředí. Omezte dojíždění a prozkoumejte možnosti zaměstnání v okolí bydliště.

Webová stránka: Práce Přerov

Facebook: Facebooková skupina

Webové adresy: https://www.pracebrigadyprerov.cz/, https://www.facebook.com/groups/prace.brigady.prerov

Dotazník k vyplnění zde

Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 403

v návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 24.05.2023 v době mezi 10:00 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 403 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní zpracování pohádky

O zamilovaném vodníkovi Krapítkovi

v podání dětí z dramatického kroužku při ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315

6. června 2023

v kulturním domě Echo v Lipníku nad Bečvou

Dne 27. 5. 2023 proběhne 20. ročník MTB maratonu „MAMUT - BIKE 2023“, jehož trasa vede také obcí Výkleky.

Předpokládaný čas průjezdu prvního účastníka bude v 11.00 - 11:20 hod. Další závodníci budou průběžně projíždět. 

Obec Dolní Újezd v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích,
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky
Základní školy Dolní Újezd a Mateřské škola Staměřice, příspěvkové
organizace; Dolní Újezd 24, 751 23 Dolní Újezd