Archív aktualit


Obecní úřad Výkleky bude ve dnech 29. a 30.09.2022 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.09.2022 v době mezi 10:30 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 391 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 23. a 24. září 2022

Oznámení o době a místě konání voleb Starostka obce Výkleky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., oznamuje:

1) Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Volby se uskuteční: - v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin - v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Výkleky č.46 - Společenský dům obce Výkleky, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Výkleky.

Pošta Veselíčko oznamuje, že bude mít ve středu 14. září z provozních důvodů zavřeno.

Ve čtvrtek 15. září bude otevřeno od 12:30 do 15:30.

V pátek 16. září již bude otevřeno dle běžné otevírací doby.

SOBOTA 17.9.2022  

10:30 AŽ 11:15

VÝKLEKY U HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Ve středu 28.9.2022 se uskuteční Obecní výlet.

Navštívíme: 

- poutní místo - barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách

- přírodní rezervaci Zemská brána 

- cestou nazpět možnost zakoupení piva v Pivovaru Neratov

Cena 150 Kč dospělý, 100 Kč dítě

Rezervace míst a platba výletu : Obecní úřad Výkleky v úředních dnech.

Odjezd autobusu od hasičské zbrojnice je v 7:30.

Dne 17.9.2022 od 10:00 proběhne v lomu Výkleky úklid po letní sezóně.

Rukavice a pytle na odpad budou zajištěny.

 

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 09.09.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 392 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Zveme všechny na rozloučení s prázdninami, které proběhne v sobotu 3.9.2022 v prostorách Společenského domu Výkleky.

Můžete se těšit na promítání filmu GUMP- pes, který naučil lidi žít, dále na workshop výroby svíček a středověký šlapací pružinový soustruh.

Bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se.....

Vážení,

vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2022/2023 zasíláme Vám k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které máme v plánu realizovat k celostátním změnám od 10. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na našich webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmen-jizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Děkujeme Vám touto cestou za spolupráci při informování Vašich občanů o možnosti připomínkování JŘ. Zároveň Vás prosíme o součinnost při shromažďování podnětů a připomínek občanů a o zaslání nejpozději do 9. 9. 2022.

Váše připomínky prosím sdělte Obecnímu úřadu do 8.9.2022.