Archív aktualit


SPOLEČNOST ČEZ DISTRIBUCE OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU od 30.9. 2022 do 13.10.2022 BUDE PROVÁDĚT ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

Pošta Veselíčko oznamuje, že bude mít ve středu 14. září z provozních důvodů zavřeno.

Ve čtvrtek 15. září bude otevřeno od 12:30 do 15:30.

V pátek 16. září již bude otevřeno dle běžné otevírací doby.

SOBOTA 17.9.2022  

10:30 AŽ 11:15

VÝKLEKY U HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Ve středu 28.9.2022 se uskuteční Obecní výlet.

Navštívíme: 

- poutní místo - barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách

- přírodní rezervaci Zemská brána 

- cestou nazpět možnost zakoupení piva v Pivovaru Neratov

Cena 150 Kč dospělý, 100 Kč dítě

Rezervace míst a platba výletu : Obecní úřad Výkleky v úředních dnech.

Odjezd autobusu od hasičské zbrojnice je v 7:30.

Dne 17.9.2022 od 10:00 proběhne v lomu Výkleky úklid po letní sezóně.

Rukavice a pytle na odpad budou zajištěny.

 

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 09.09.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 392 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Naturálie 2022 Moravská zemědělská, akciová společnost

Aktuální podmínky nároku na naturálie:
Na naturálie má nárok důchodce Moravské zemědělské, a. s., který má s Moravskou zemědělskou, a. s. uzavřenou pachtovní smlouvu nebo ji přepsal na své rodinné příslušníky. Cena je stanovena na 450 Kč/qv množství 4 q pšenice nebo ječmene.Možnost nákupu mimo nárok na naturálie je ve výši 900 Kč/q pšenice nebo ječmene.
Kontakt platba: Květoslava Horáková         605 123 556
Kontakt ověření nároku na naturálie: Ing. Martina Hozová 604 295 476
Kontakt pro výdej: Martin Masař                   725 295 994

Výdej naturálií proběhne:
- v Prosenicích v garáži za vrátnicí (stejně jako loni)
- v termínech:               12.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                      19.10.2022 středa      13:00 – 17:00
                                      26.10.2022 středa      13:00 – 17:00

Zveme všechny na rozloučení s prázdninami, které proběhne v sobotu 3.9.2022 v prostorách Společenského domu Výkleky.

Můžete se těšit na promítání filmu GUMP- pes, který naučil lidi žít, dále na workshop výroby svíček a středověký šlapací pružinový soustruh.

Bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se.....

1.9.2022 začíná akce Milostivé léto 2.

Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se mohou tisíce lidí vymanit z dluhové pasti např. vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucímu příslušenství uvízli.

Milostivé léto začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022. Podmínkou je, aby se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli (zdravotní pojišťovny, obce, ČT, ČEZ aj.), aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci zahájenou před 28. 10. 2021.

Dlužník uplatní Milostivé léto tak, že v termínu od 1. 9. 2022 písemně informuje exekutora, že chce ML využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši 1.815 Kč. Pokud se tak stane ve stanovené lhůtě, tedy do 30. 11. 2022, soudní exekutor je povinen bez návrhu exekuci zastavit, a dluh přestane existovat.

Dovolujeme si upozornit, že na dopisy ohledně využití Milostivého léta zaslané exekutorovi před 1. 9. 2022 nebude brát zřetel a jejich předčasné odeslání může mít za následek fakt, že Milostivé léto nepůjde využít!

Rovněž doporučujeme nenechávat mapování dluhové situace daného člověka až na září, ale informovat ho co nejdříve. I když nelze exekutorské úřady oslovit v předstihu, že chcete ML využít, je dobré u exekutorů zjistit kolik dluhů a vůči kterým věřitelům zájemci mají. Z toho důvodu bychom doporučili odkázat je do některé z bezplatných dluhových poraden, případně obrátit se telefonicky na naši dluhovou Help Linku (tel. 770 600 800, 9:00 – 22:00).

Vážení,

vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2022/2023 zasíláme Vám k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které máme v plánu realizovat k celostátním změnám od 10. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících Vaši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na našich webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmen-jizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Děkujeme Vám touto cestou za spolupráci při informování Vašich občanů o možnosti připomínkování JŘ. Zároveň Vás prosíme o součinnost při shromažďování podnětů a připomínek občanů a o zaslání nejpozději do 9. 9. 2022.

Váše připomínky prosím sdělte Obecnímu úřadu do 8.9.2022.