Archív aktualit


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 385 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

MUDr.Peter KELLER

DOVOLENÁ

 

27.6.-8.7.2022

Zástup provede ve Vel.Bystřici

MUDr. Petr Kafka

Po., út., čt., pá. 8:00-11:30,  středa 13:00-17:00

Tel.: 585 351 113

 

Pohotovost pro neodkladné případy:

 ve FN, tel. 588442661, nepřetržitě

Rychlá lékařská pomoc: 155

Vážení,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky termínu od 19. 7. 2022 do 30. 7. 2022. (upozorňujeme na možný posun začátku zahájení uzavírky).

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 891345, 891349 a 920515. Linky VLD budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Velkého Újezdu přes obce Daskabát, Doloplazy, Tršice do Lazníček.

Přehled změn:

Linka 891345 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891345(2).pdf

Zastávky Velký Újezd,,Lapač a Výkleky,,čekárna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Linka 891349 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891349(2).pdf

Spoje 2, 17 a 18 – autobusová zastávka Výkleky,,čekárna bude obsluhována na silnici III/43618 u náhradního označníku u parkoviště lomu.

Spoje 4 a 11 – změna vedení spojů. Odjezd z autobusové zastávky Velký Újezd,,aut.st. ve směru na Tršice bude zajištěn linkou 920515.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Linka 920515 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0920515(4).pdf

Upraveny časové polohy spojů.

Přestup ve směru na Výkleky ve směru z Přerova zajištěn v autobusové zastávce Lazníky,,náves z linky 920515 spoj 25 na linku 891349 spoj 323.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávky Tršice,Zákřov,pomník a Tršice,,nám. bude obsluhována spoji 5 a 8.

Linka 891350 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891350(2).pdf

Tato linka není přímo dotčena uvedenou uzavírkou, ale z oběhových důvodů vozidel bude spoj 12 zrušen. Nahrazen bude linkou 920515 spoj 5.

Autobusová zastávka Výkleky,,dolní konec bude přemístěna ke kapličce na silnici III/43617 ve směru Lazníčky.

Upozorňujeme na změnu pořadí obsluhovaných zastávek.

Na dotčené linky jsou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny v přílohách této aktuality.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhům jízdních řádů nejpozději do 1. 7. 2022 12:00.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů


Dne 15.6.2022 byl nalezen v obci Kozlov černý pes s obojkem, má velkou zahojenou jizvu nad přední pravou tlapou. Je hodný, evidentně zvyklý na lidi.
Je umístěn v kotci na Obecním úřadě Kozlov (Kozlov 1020).
Tel. kontakt: 604 733 957

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 14.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 384 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Zveme všechny na Hodové odpoledne a dětský den, které se uskuteční v sobotu 18.6.2022 od 13:30 hod na letním areále ve Výklekách.

Těšit se můžete na vystoupení dětí z Mateřské školy Výkleky, taneční vstupy orientálních tanečnic, bohatý doprovodný program - fantastickou bublinovou show, malování na obličej, kouzlení s nafukovacími balónky, nafukovací skluzavku a skákací hrad, vodění na koních, slackline, schody do nebe - pivní bedny.

Zajištěno je bohaté občerstvení a můžete se také těšit na krásnou tombolu.

Taneční hodová zábava s kapelou JEN TAK 2 začíná od 20:00.

 

Zveme na mši svatou, která se uskuteční 13.6.2022 od 18:00 v kapli Sv. Antonína Paduánského ve Výklekách.  

Dovolujeme  si Vás pozvat na XIV. Ročník preventivně bezpečnostní akce „Občan a bezpečnost“. Akce se uskuteční v pátek 24. června 2022 v Přerově, v budově územního odboru Policie České republiky a jejím přilehlém okolí, v době od 08.30 do 12.00 hodin.

Oddíl turistiky při TJ Sokol Velký Újezd za podpory městyse Velký Újezd pořádá v sobotu 11. června 2022 na 54. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce.

Začátek pochodu je od 6,30 do 9 hodin na fotbalovém hřišti TJ.

Trasy jsou 6, 10,14, 22, 33 a 50 km.

V cíli každý obdrží tradiční keramickou medaili a Pamětní list. Bližší informace jsou na vyvěšeném plakátu.

Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na on-line informační seminář (včetně odkazu na připojení) k dotačnímu programu KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI IV., který se uskuteční dne 6. 6. 2022 od 14:00 hod.

Na semináři bude představen dotační program, prezentována žádost a způsob jejího vyplnění a další potřebné informace. Bude také možnost vznést dotazy a konzultovat problematiku kotlíkových dotací.

V pátek 3.6.2022 v době od 8:00 do 12:00 nepoteče v obci Výkleky pitná voda z vodovodního řádu z technických důvodů.

Odstávka se týká nemovitostí od kaple dolů včetně novostaveb směr Malenka. 

Omlouváme se za způsobené komplikace.