Archív aktualit


Vážení spoluobčané,

jistě jste již všichni prostřednictvím médií informováni o dalším nezbytném opatření Vlády ČR, které se týká omezení pohybu osob a které vstoupilo v platnost v pondělí 16.3.2020 od 6:00.

Toto omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro potraviny nebo do zdravotnických zařízení. Nikomu není zakázáno vyjít si ven do přírody, na procházku, jen je třeba dodržovat potřebný odstup od ostatních lidí.

V rámci ochrany zdraví každého z nás se prosím chovejme zodpovědně a respektujme nastavená pravidla.

Prodejna smíšeného zboží Racek v naší obci je nadále otevřena a dobře zásobena. I zde ale platí pravidlo dodržování nezbytného odstupu a dodržování hygienických pravidel, především u pečiva. Jednoduše řečeno, nakoupit si a jít domů, zbytečně se nikde nezdržovat.

Doporučujeme starším a nemocným občanům nechodit mezi širokou veřejnost, nejezdit na nákupy do velkých supermarketů ve městě. Pokud má někdo ze starších spoluobčanů obavu jít si nakoupit, prosím volejte na telefonní číslo prodejny Racek 581 702 422 nebo na starostku obce 603 480 161. Donáška nákupu Vám bude po telefonické dohodě zajištěna. Totéž platí i v případě vyzvednutí léků nebo receptu na léky.

Dovážka obědů z jídelny Velký Újezd a Dolní Újezd je zachována.

Co se týče chodu Obecního úřadu, tento je po dobu vyhlášení nouzového stavu s platností od 16.3.2020 do odvolání omezen pro veřejnost na dva dny v týdnu, úterý a čtvrtek, vždy od 14 do 16 hodin. Platby poplatků přijímáme pouze bankovním převodem. Knihovna je uzavřena.

Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě své domácnosti.

Jsem k dispozici nonstop v místě bydliště nebo na telefonním čísle 603 480 161.

Přeji všem klidné dny.

Kateřina Jandová,

starostka obce Výkleky

Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 342.

v návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 16.3.2020 v době mezi 10:00 -14:00 bude  proveden clonový odstřel č. 342 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

 

Dobrý den, prosím o zveřejnění

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem si dovoluji vyzvat své pacienty: 

  1. omezte prosím, všechny zbytné návštěvy v ordinaci,
  2. v případě zvýšené teploty, horečky, kašle, dušnosti, eventuálně po návratu z rizikové ciziny, nás nejdřív telefonicky kontaktujte
  3. nenavštěvujte ordinaci s banálními nemocemi, u chronických pacientů lze chybějící léky doplnit po telefonické domluvě, elektronickým receptem, který Vám pošleme na telefon
  4.  pro elektronickou neschopenku platí totéž: lze vystavit po telefonické domluvě elektronicky, papírový doklad o neschopence lze vydat dodatečně,
  5. preventivní prohlídky t. č. nebudeme provádět, závodní preventivní péči omezujeme pouze na nové klienty nastupující do rizika - opět platí: po telefonické konzultaci a objednání 

   Telefony:   

  •  ordinace Velký Újezd 585 358 173
  • ordinace Přáslavice  731 930 568

 Děkuji za pochopení,

MUDr. Peter Keller

Obec Výkleky a obec Lazníčky ve spolupráci s Newmanschool pořádá příměstský tábor pro děti.

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Kominictví Zachárek Lipník nad Bečvou oznamuje, že ve čtvrtek 27.2.2020 bude v obci Výkleky provádět čištění komínů pro tuhá paliva, kontrolu komínových těles, kontrolu plynových komínů, zapojení plynových spotřebičů do plynových průduchů, kontrola spalinových cest a vypracování revizní zprávy. 

V návaznosti na par. 36. Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 18.2.2020 v době mezi 10:00 -14:00 bude proveden clonový odstřel č. 341 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.
Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.