Archív aktualit


Ve dnech 26.9.2019 - 27.9. 2019 budou pracovníci firmy ČEZ Distribude provádět odečty elektroměrů v obci Výkleky. Společnost ČEZ Distribuce žádá vlastníky nemovitostí o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměrům. 

Dne 25.9.2019 v době od 16:00 do 17:00 proběhne u Hasičské zbrojnice ve Výklekách očkování psů proti vzteklině.

Kruhový trénink pro ženy ve Velkém Újezdě každé úterý od 18-19 hodin v tělocvičně základní školy.

S sebou 80 Kč, sportovní obuv, ručník, karimatku. Doporučujeme se předem nahlásit, aby měl každý nachystané stanoviště na telefonu/sms : 732 970 063

Mikroregion Pobečví ve spolupráci s obcí Radslavice pořádá v sobotu 14.9.2019 od 8:30 v areálu Sportovního klubu Radslavice akci Setkávání bez hranic. Plakát naleznete v příloze.

V návaznosti na par. 36. Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 10.9.2019 v době mezi 9:30 -13:00 a dne 12.9.2019 v době mezi 9:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 334 a č. 335 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.
Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Ve čtvrtek 29.8.2019 byl v lomu Výkleky nalezen mobilní telefon.

Majitel ať se přihlásí na Obecním úřadě ve Výklekách v úředních hodinách.

Společnost EKOREMA, s.r.o. Valašské Meziříčí hledá k okamžitému nástupu nočního hlídače na období 2 až 3 týdnů. Objektem k hlídání je plocha pro skládkování drceného betonu u křižovatky na Výkleky a Kozlov před kamenolomem. Zájemci se mohou hlásit na tel. 730 510 561 (pí Pernicová).

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 26.8.2019 do 30.8.2019 bude Obecní úřad ve Výklekách otevřen pouze v úřední dny, tzn. úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 17:00 a přítomna bude pouze účetní obce.

Obec Výkleky a SDH Výkleky zve všechny na rozloučení s prázninami spojené s večerním promítáním filmu Ženy v běhu.

Římskokatolická farnost Velký Újezd a Městys Velký Újezd pořádají Barokní cembalový koncert, který se uskuteční již tento pátek 16.8.2019 v 19h v kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě. Na cembalo vystoupí Michaela Bohačíková. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Dále jste zváni na Slavnostní hodový koncert, který se koná tuto neděli 18.8.2019 v 16h v kostele sv. Jakuba. Vystoupí na varhany Matouš Groot, David Vlček, Markéta Prokopovičová a Martin Kordas, dále na hoboj a klarinet Monika Dědičová a Jiří Kundl. Účinkují i chrámový smíšený sbor Chorus Marianus. Řídí František Tomek. Upozorňujeme, že koncert nahrává Česká televize. Vstupné na koncert je dobrovolné, srdečně zvou pořadatelé a Česká televize Ostrava.